شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


نحوه ارسال مقاله

از آنجایی که ارسال مقاله از طریق سایت در حال آماده سازی می باشد تا اطلاع ثانوی مقاله های خود را با رعایت شیوه نامه تدوین شده در بخش «راهنمای نویسندگان» همراه با نامه ای با ذکر نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، مرتبه علمی، محل اشتغال، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن به عنوان سردبیر مجله به آدرس ایمیل: Mthec.raja@gmail.com   و یا Mthec@raja.ac.ir  ارسال فرمایید.